• Hrvatski
  • English
Logo
The American Institute

Cijene

Opći konverzacijski tečajevi
Tečaj Broj tjedana nastave Cijena Popust za jednkratno plaćanje Broj rata
Advanced 15 1.800 1.620 4
Semesteralni 15 2.600 2.340 4
Intenzivni 6 2.340
Weekend 15 2.600 2.340 4
Online
Individualni
Specijalizirani tečajevi
Tečaj Broj tjedana nastave Cijena Popust za jednkratno plaćanje Broj rata
Pravni 15 2.600 2.340 4
Poslovni 15 2.600 2.340 4
Prezentacijske vještine 5 480
Academic Writing 10 1.600
Engleska gramatika 10 1.600
Engleski za EU 15 2.600 2.340 4
Tečajevi za djecu
Tečaj Broj tjedana nastave Cijena Popust za jednkratno plaćanje Broj rata
Osnovnoškolci 30 5.200 4.680 8
Srednjoškolci 30 5.200 4.680 8
Weekend 30 5.200 4.680 8
Ljetna škola 4 2.400
Individualni
Individualni tečajevi
Opis Broj sati Cijena
1 polaznik (nastava do 15 sati) 10 1.800
1 polaznik (nastava iza 15 sati) 10 2.000
1 polaznik 30 4.800
2 polaznik 10 2.200
Pripremni tečajevi
Tečaj Broj tjedana nastave Broj sati Cijena Popust Broj rata
FCE 30 80 5.200 4.680 8
CAE (intenzivni) 4 24 1.800
CAE (dvosemestralni) 20 80 5.200 4.680 4
CPE 24 96 6.000 5.400 6
TOEFL 4 24 1.800
SAT 6 36 6.000 5.400 6
Matura 20 40 3.480 3.130 6
IB (Engleski) 18 36 2.300 2.070 4
IB (Matematika) 18 36 2.300 2.070 4
IELTS (Intenzivni) 4 24 1.800
IELTS (Semestralni) 15 30 2.600 2.340 4
GRE 9 54 3.200
GMAT 9 54 3.200