Opći konverzacijski tečajevi
Tečaj Broj tjedana nastave Cijena Popust za jednkratno plaćanje Broj rata
Advanced 15 1.960 1.680 4
Semesteralni 15 2.800 2.520 4
Intenzivni 5 2.520
Polu-intenzivni 7 2.520
Weekend 15 2.800 2.520 4
Individualni
Specijalizirani tečajevi
Tečaj Broj tjedana nastave Cijena Popust za jednkratno plaćanje Broj rata
Pravni 15 2.800 2.520 4
Poslovni 15 2.800 2.520 4
Prezentacijske vještine 5 560
Academic Writing 10 1.960 1.680 2
Engleska gramatika 15 2.240 1.960 4
Engleski za EU 15 2.800 2.520 4
Tečajevi za djecu
Tečaj Broj tjedana nastave Cijena Popust za jednkratno plaćanje Broj rata
Osnovnoškolci 30 5.600 4.480 8
Srednjoškolci 30 5.600 4.480 8
Weekend 30 5.600 4.480 8
Ljetna škola 5 2.520
Igraonica 12 1.680
Individualni tečajevi
Opis Broj sati Cijena
1 polaznik (nastava do 15 sati) 10 1.680
1 polaznik (nastava iza 15 sati) 10 1.960
1 polaznik 30 4.760
2 polaznika 10 2.240
Pripremni tečajevi
Tečaj Broj tjedana nastave Broj sati Cijena Popust Broj rata
FCE 20 80 5.600 5.320 4
CAE (intenzivni) 4 24 1.960
CAE (dvosemestralni) 20 80 5.600 5.320 4
CPE 24 96 5.600 5.320 4
TOEFL 4 24 1.960
SAT 6 36 3.080
Matura 20 40 3.640 3.360 4
IB (Engleski) 18 36 2.520 2.240 4
IB (Matematika) 18 36 2.520 2.240 4
IELTS (Intenzivni) 4 24 1.960
IELTS (Semestralni) 15 30 2.800 2.520 4
GRE 9 54 3.360
GMAT 9 54 3.360