Napredni konverzacijski tečaj

Advanced tečaj namijenjen je polaznicima koji su završili najviši stupanj općeg honverzacijskog tečaja, stupanj C2.2, a koji i dalje žele nastaviti “raditi” na svom engleskom, no nisu zainteresirani za upis jednog od specijaliziranih tečajeva. Advanced tečaj je konverzacijski tečaj na kojem polaznici imaju priliku i dalje usavršavati svoj vokabular, govor i pisanje kroz veliki broj raznolikih tema.

Izvornim govornicima osigurava se nastava isključivo na engleskom jeziku, a malim grupama (3 do 5 polaznika) omogućuje se individualan pristup i prilagođavanje potrebama svakog pojedinog polaznika.

Tečaj traje 15 tjedana, a nastava se održava jednom tjedno u nastavnim cjelinama od 90 minuta.

Jesenski semestar počinje 09.10.2017, a završava 10.02.2018. Nastava se ne održava na dan 01.11.2018., te između 19.12.2017. i 07.01.2018.

Proljetni semestar počinje 10.02.2018, a završava 15.06.2018. Nastava se ne održava između 28.03. i 05.04.2018., te na dane 01.05. i 31.05. 2018.

 

Napredni konverzacijski tečaj
1680 kn
15 tjedana
30 sati
1 x 2 sata tjedno
3-5 polaznika
Izvorni govornici
1.960 kn (4 rate x 490 kn)
10% popusta (za avansno plaćanje)

Prijava za: Napredni konverzacijski tečaj

Prijavite se

Share This Course