Weekend tečajevi

Weekend tečaj engleskog jezika namijenjen je polaznicima općeg konverzacijskog tečaja koji, uslijed brojnih obaveza, ne mogu pohađati tečaj tokom radnog tjedna, već im odgovara vikend termin subotom, te intenzitet tečaja od jedan puta tjedno po dva nastavna sata.

Tečaj se održava subotom, u nastavnim jedinicama od 120 minuta, u jutarnjim i ranim poslijepodnevnim satima.

Izvornim govornicima osigurava se nastava isključivo na engleskom jeziku, a malim grupama (2 do 5 polaznika) omogućuje se individualan pristup i prilagođavanje potrebama svakog pojedinog polaznika.

Jesenski semestar počinje 14.10.2017, a završava 10.02.2018. Nastava se ne održava na dan 01.11.2018., te između 19.12.2017. i 07.01.2018.

Proljetni semestar počinje24.02.2018, a završava 16.06.2018. Nastava se ne održava između 28.03. i 05.04.2018., te na dane 01.05. i 31.05. 2018.

 

Weekend tečajevi
2520 kn
15 tjedana
30 sati
1 x 120 minuta subotom
3-5 polaznika
Izvorni govornici
2.800 kn
4 rate x 700 kn
10% popusta
(za avansno plaćanje)

Prijava za: Weekend tečajevi

Prijavite se

Share This Course