Napredni

Napredni konverzacijski tečaj

Advanced tečaj namijenjen je polaznicima koji su završili najviši stupanj općeg konverzacijskog tečaja.
Prijavite se