• Hrvatski
  • English
Logo
The American Institute

O nama

Američki institut pruža savjetodavne i informacijske usluge građanstvu, kao centar za promociju engleskog jezika, američke kulture, te američkog visokog obrazovanja. Američki institut pruža Vam priliku naučiti engleski jezik, posavjetovati se o školovanju i zapošljavanju u inozemstvu, te približiti se američkom društvu i kulturi. Ove ciljeve ostvarujemo našim edukacijskim programima; općim, specijaliziranim i  pripremnim tečajevima i radionicama engleskog jezika, kulturnim večerima i predavanjima, mogućnošću posudbe knjiga, referentne literature, te hrvatskih i stranih časopisa, korištenjem naših računala za potrebe edukacije, te kroz sudjelovanje u debatnom i literarnom klubu. Američki institut otvoren je za javnost i omogućuje besplatne individualne konzultacije o mogućnostima odlaska na studij u SAD, testiranja znanja engleskog jezika, te savjetovanje o građi i materijalima za samostalno usavršavanje jezika, te postupku aplikacije za američke ustanove visokog obrazovanja.

Učenje engleskog jezika u Američkom institutu ostvaruje se kroz