napredni

Napredni konverzacijski tečaj

Advanced tečaj namijenjen je polaznicima koji su završili najviši stupanj općeg konverzacijskog tečaja.

Prijavite se
language

Semestralni konverzacijski tečaj

Tečaj traje 15 tjedana, a nastava se održava dva puta tjedno u nastavnim cjelinama od 60 minuta.

Prijavite se
language

Intenzivni tečaj

Intenzivni tečaj osmišljen je za polaznike koji u kratkom roku moraju svoje znanje engleskog jezika unaprijediti, usavršiti, ili se osloboditi u aktivnom služenju engleskim; u svakodnevnom životu ili na radnom mjestu.

Prijavite se
language

Individualni tečaj

Individualni tečaj kreiran je prema  konkretnim potrebama polaznika, s trajanjem koje odgovara postizanju ciljeva polaznika.

Prijavite se
language

Weekend tečajevi

Weekend tečaj engleskog jezika namijenjen je polaznicima općeg konverzacijskog tečaja koji, uslijed brojnih obaveza, ne mogu pohađati tečaj tokom radnog tjedna, već im odgovara vikend termin subotom, te intenzitet tečaja od jedan puta tjedno po dva nastavna sata.

Prijavite se
language

Online tečajevi

Američki institut organizira online individualne tečajeve za polaznike koji se fizički ne nalaze u Zagrebu. Nastava je organizirana putem Skype-a, a na ovaj je način moguće pohađati sve vrste tečajeva koje organizira Američki institut.

Prijavite se
language

Tečajevi za tvrtke

Američki institut nudi programe učenja engleskog jezika posebno osmišljene i prilagođene za poslovne subjekte. Svaki program prilagođen je potrebama Vaše tvrtke, te se bavi onim vidom engleskog jezika koji će Vašim djelatnicima najviše trebati u poslovnom okruženju Vaše djelatnosti.

Prijavite se
language

Specijalizirani tečajevi

Pravni te poslovni engleski, prezentacijske vještine, "academic writing", engleska gramatika te engleski za EU.

Prijavite se
language

Osnovna škola

Početi učiti engleski najbolje je u ranoj dobi. Stoga organiziramo tečajeve engleskog jezika za naše najmlađe polaznike koji kroz knjigu vježbaju gramatiku i proširuju rječnik, a kroz igru jačaju komunikacijske vještine do tečnog i pravilnog izražavanja i snalaženja u svim situacijama.

Prijavite se
language

Srednja škola

Naši su tečajevi za srednjoškolski uzrast usmjereni na jačanje ovih vještina, te polaznici imaju priliku slobodno se izražavati o broju njima zanimljivih i pristupačnih tema, te tako jačati svoje komunikacijske vještine, bilo da se pripremaju za maturu, buduću struku ili studij u inozemstvu.

Prijavite se
  • 1
  • 2