• Hrvatski
  • English
Logo
The American Institute

Matura

Pripremni tečaj za maturu-engleski jezik podijeljen je na tečaj-razina A i tečaj-razina B. Svaki tečaj prilagođen je poboljšanju znanja engleskog i ostvarenju što boljih rezultata za određenu razinu.

Pripremni tečaj za maturu:

Izvornim govornicima osigurava se nastava isključivo na engleskom jeziku, a malim grupama (3 do 5 polaznika) omogućuje se individualan pristup i prilagođavanje potrebama svakog pojedinog polaznika.

Tečaj traje 20 tjedana, a nastava se održava jedan puta tjedno (subotom) u nastavnim cjelinama od 120 minuta (2 puna sata).

Tečaj počinje 25.11.2017., a završava 12.05.2017.

Jesenski semestar: Nastava se ne održava između 19.12.2017. i 07.01.2018.

Proljetni semester: Nastava se ne održava između 28.03. i 05.04.2018., te na dane 01.05. i 31.05.2018.

Ispit iz engleskoga jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina ili dijelova kojima se ispituju vještine čitanja, pisanja i slušanja. Sva tri dijela ispita pišu se u jednom danu. Nakon Ispita čitanja i pisanja slijedi kratka stanka, a nakon toga se piše Ispit slušanja. Ispiti na osnovnoj (B) i višoj (A) razini razlikuju se u trajanju, opsegu zadataka i broju bodova koje kandidat može ostvariti. Ukupan broj bodova na osnovnoj razini je 60, a na višoj razini 85. Ispit traje ukupno 85 minuta na osnovnoj, a 180 minuta na višoj razini.

Razlika između A i B razine vidi se i u testu pisanja. Na B razini piše se kratki sastavak (50 do 70 riječi) u kojem se obično opisuju svakodnevna iskustva, a koji je odgovor na poruku u zadatku. Na A razini piše se raspravljački esej (200 do 250 riječi) koji je puno zahtjevniji te u njemu kroz četiri odlomka na zadanu temu moraju biti sadržani uvod, argumenti ZA i PROTIV te zaključak.

MATURA

20 tjedana

40 sati

1 x 120 minuta subotom

3-5 polaznika

Izvorni govornici

3.640 kn

4 rata x 910 kn

10% popusta

(za avansno plaćanje)

3.360 kn