• Hrvatski
  • English
Logo
The American Institute

FCE

First Certificate in English (FCE) pripada u ESOL examinations Sveučilišta Cambridge. Namijenjen je polaznicima stupnja B2 koji žele dokazati svoj stupanj engleskog jezika u poslovne ili edukacijske svrhe. Ispit se sastoji od 5 dijelova (writing, speaking, listening, use of English and reading). Pripremni tečaj ciljano i detaljno obrađuje svaki dio ispita, visoko individualiziranom metodom.

Izvornim govornicima osigurava se poznavanje standardiziranog načina testiranja, a malim grupama (3 do 5 polaznika) omogućuje se individualan pristup i prilagođavanje potrebama svakog pojedinog polaznika.

Tečaj traje 30 tjedana, a nastava se održava dva puta tjedno u nastavnim jedinicama od 60 minuta.

Jesenski semestar počinje 09.10.2017, a završava 10.02.2018. Nastava se ne održava na dan 01.11.2018., te između 19.12.2017. i 07.01.2018.

Proljetni semestar počinje 19.02.2018, a završava 15.06.2018. Nastava se ne održava između 28.03. i 05.04.2018., te na dane 01.05. i 31.05. 2018.

 

FCE

20 tjedana

80 sati

2 x 2 sata tjedno

3-5 polaznika

Izvorni govornici

5.600 kn

8 rata x 700 kn

10% popusta

(za avansno plaćanje)

5.320 kn