• Hrvatski
  • English
Logo
The American Institute

Individualni

Individualni tečaj kreiran je prema  konkretnim potrebama polaznika, s trajanjem koje odgovara postizanju ciljeva polaznika.

Cilj individualnog tečaja je da polazniku omogući uspješno prelaženje nastavnog materijala i brzo usavršavanje engleskog jezika, kako bi se u najkraćem mogućem roku novostečeno znanje moglo primijeniti kako na poslovnom planu, tako i u svakodnevnom životu.

Bilo koji tečaj Američkog instituta moguće je upisati u obliku individualnog tečaja, dakle bilo koji opći konverzacijski, specijalizirani i pripremni tečaj, kao i tečajeve za djecu.

Individualni tečaj je idealan za polaznike koji:

Svi naši nastavnici su izvorni govornici, te međunarodno certificirani za podučavanje engleskog kao stranog jezika.

Za individualni tečaj preporučuje se intenzitet nastave od 2 do 6 nastavnih sati tjedno. Jedan nastavni sat u individualnoj nastavi traje 60 minuta. Minimalni broj nastavnih sati je 10.

Preciznim ulaznim testiranjem određuje se stupanj predznanja engleskog jezika, a na osnovu needs analysis testa, kao i usmenog intervjua utvrđuju se specifične potrebe svakog polaznika. Nakon toga pristupa se kreiranju nastavnog plana i programa sa ciljem da se polazniku omogući što brži napredak.

Ukoliko ste zainteresirani za individualni tečaj, kontaktirajte nas putem mail-a na info@americkiinstitut.hr ili telefonski na 091 480 0424, kako biste dogovorili termin za testiranje i prvi probni sat u trajanju od 45 minuta koji se ne naplaćuje, te je bez obaveze na upisivanje tečaja.

INDIVIDUALNI

Izvorni govornici

10 sati

1.960 kn

10% popusta

za nastavu do 15 sati poslijepodne:

10 sati

1.680 kn

20% popusta

za avansno plaćanje semestralnog individualnog tečaja:

30 sati

4.760 kn

Polu-individualni

(2 polaznika)

10 sati

2.240 kn