• Hrvatski
  • English
Logo
The American Institute

Advanced

Advanced tečaj namijenjen je polaznicima koji su završili najviši stupanj općeg honverzacijskog tečaja, stupanj C2.2, a koji i dalje žele nastaviti “raditi” na svom engleskom, no nisu zainteresirani za upis jednog od specijaliziranih tečajeva. Advanced tečaj je konverzacijski tečaj na kojem polaznici imaju priliku i dalje usavršavati svoj vokabular, govor i pisanje kroz veliki broj raznolikih tema.

Izvornim govornicima osigurava se nastava isključivo na engleskom jeziku, a malim grupama (3 do 5 polaznika) omogućuje se individualan pristup i prilagođavanje potrebama svakog pojedinog polaznika.

Tečaj traje 15 tjedana, a nastava se održava jednom tjedno u nastavnim cjelinama od 90 minuta.

ADVANCED

15 tjedana

30 sati

1 x 2 sata tjedno

3-5 polaznika

Izvorni govornici

1.800 kn

4 rate x 450 kn

10% popusta

(za avansno plaćanje)

1.620 kn