• Hrvatski
  • English
Logo
The American Institute

Engleska gramatika

Ova radionica namijenjena je polaznicima na srednjem i višem stupnju znanja engleskog jezika koji imaju razvijene komunikacijske vještine i slobodno se izražavaju na engleskom jeziku, no griješe u gramatici, te osjećaju potrebu za pregledom gramatičkog sustava i pojačanim gramatičkim vježbama. Radionica radi pregled čitave engleske gramatike, prvenstvenopravilne upotrebe vremena, nepravilnih glagola i sintakse, te se intenzivno rješavajugramatičke vježbe. Za slobodnije izražavanje potrebno je i pravilno izražavanje!

Izvornim govornicima osigurava se nastava isključivo na engleskom jeziku, a malim grupama (2 do 5 polaznika) omogućuje se individualan pristup i prilagođavanje potrebama svakog pojedinog polaznika.

Radionica traje 10 tjedana, a nastava se održava jedan put tjedno u nastavnim cjelinama od 90 minuta.

ENGLESKA GRAMATIKA

10 tjedana

15 sati

1 x 1.5 sata tjedno

3-5 polaznika

Izvorni govornici

1.600 kn

1.600 kn