• Hrvatski
  • English
Logo
The American Institute

Poslovni

Ovaj tečaj namijenjen je polaznicima sa srednjim i višim stupnjem znanja engleskog jezika koji žele ciljano usavršiti svoju komunikaciju u poslovnom svijetu. Naglasak je stavljen na terminologiju potrebnu u svakodnevnoj komunikaciji sa poslovnim partnerima, pisanje poslovnih dopisa i prezentacijske vještine, no također se razvijaju iopće vještine pisma i govora. poslovni engleski

Izvornim govornicima osigurava se nastava isključivo na engleskom jeziku, a malim grupama (2 do 6 polaznika) omogućuje se individualan pristup i prilagođavanje potrebama svakog pojedinog polaznika.

Tečaj traje 15 tjedana, a nastava se održava dva puta tjedno u nastavnim cjelinama od 60 minuta.

Jesenski semestar počinje 09.10.2017, a završava 10.02.2018. Nastava se ne održava na dan 01.11.2018., te između 19.12.2017. i 07.01.2018.

Proljetni semestar počinje 19.02.2018, a završava 15.06.2018. Nastava se ne održava između 28.03. i 05.04.2018., te na dane 01.05. i 31.05. 2018.

POSLOVNI

15 tjedana

30 sati

2 x 60 minuta tjedno

3-5 polaznika

Izvorni govornici

2.800 kn

4 rate x 700 kn

10% popusta

(za avansno plaćanje)

2.520 kn